Bay Hukuk

Blog

Yıllık Ücretli İzin Süreleri

Yıllık Ücretli İzin Süreleri

Yıllık izin veya yıllık ücretli izin, işçinin temel haklarından biridir. Her çalışan deneme süresi de dahil olmak üzere bir yılın sonunda yıllık izin kullanmaya hak kazanır ve bu hak işveren tarafından elinden alınamaz veya işçi bu hakkını reddedemez. 4857 Sayılı İş Kanunun 53. maddesinde belirtildiği gibi işçilere verilecek yıllık ücretli izin süreleri ise şöyledir; 1 ile5 yıla kadar çalışan işçilere 14 günden 5 ile 15 yıla kadar 20 gün 15 yıl ve üzeri çalışanlar da 26 günden az olmamak kaydıyla yıllık izin süresini hak etmiş olurlar. 

DEVAMI
İhtiyati Haciz Nedir?

İhtiyati Haciz Nedir?

İhtiyat; kelime anlamı olarak bir konuda ileriyi görerek, düşünerek davranma, tedbirli olma anlamındadır. İhtiyati hacizi anlarken bu kelimenin anlamını bilmekte fayda vardır. İhtiyati haciz, bir borcun, para alacağının zamanında alınacağını garanti altına alabilmek için mahkeme kararı ile borçlunun sahip olduğu mallara önceden el konulması anlamına gelir. İhtiyati haciz, İİK’nun 257 ve 268. Maddelerinde düzenlenmiştir.  

DEVAMI
Konkordato Nedir?

Konkordato Nedir?

Konkordato, İtalyanca kökenli bir kelime olup asıl anlamı iflas anlaşmasıdır.  Bu anlaşma türü iflas erteleme kurumu ortadan kalktıktan sonra oluşmuş ve amacı da bu oluşan boşluğu kapatmaktır. Konkordatoda taraflar borcun bir bölümünün ödenmesi ile veya borcun vadelere bölünmesi ile anlaşabilirler. Konkordatodan hem adi borçlular hem de iflasa tabi borçlular yararlanabilirler.

DEVAMI