Bay Hukuk

Yıllık Ücretli İzin Süreleri

yillik-ucretli-izin-sureleri.jpg

Yıllık izin veya yıllık ücretli izin, işçinin temel haklarından biridir. Her çalışan deneme süresi de dahil olmak üzere bir yılın sonunda yıllık izin kullanmaya hak kazanır ve bu hak işveren tarafından elinden alınamaz veya işçi bu hakkını reddedemez. 4857 Sayılı İş Kanunun 53. maddesinde belirtildiği gibi işçilere verilecek yıllık ücretli izin süreleri ise şöyledir;

1 ile5 yıla kadar çalışan işçilere 14 günden

5 ile 15 yıla kadar 20 gün

15 yıl ve üzeri çalışanlar da 26 günden az olmamak kaydıyla yıllık izin süresini hak etmiş olurlar.