Bay Hukuk

İhtiyati Haciz Nedir?

ihtiyati-haciz-nedir.jpg

İhtiyat; kelime anlamı olarak bir konuda ileriyi görerek, düşünerek davranma, tedbirli olma anlamındadır. İhtiyati hacizi anlarken bu kelimenin anlamını bilmekte fayda vardır. İhtiyati haciz, bir borcun, para alacağının zamanında alınacağını garanti altına alabilmek için mahkeme kararı ile borçlunun sahip olduğu mallara önceden el konulması anlamına gelir.

İhtiyati haciz, İİK’nun 257 ve 268. Maddelerinde düzenlenmiştir.